W dniach egzaminów: 16, 17, 18 czerwca, zbiórka o godzinie 8:30. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.   Osoby z numerami w dzienniku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,…