Dyrektor Szkoły Podstawowej w Paszynie informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego i do klasy I na rok szkolny 2021/2022.