Dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktycznych

Z zarządzenia nr 2/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Paszynie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Są to:

31 października 2019,

2 stycznia 2020,

3 stycznia 2020,

21 kwietnia 2020,

22 kwietnia 2020,

23 kwietnia 2020,

30 kwietnia 2020,

12 czerwca 2020.

About

Zobacz jeszcze...

Comments are closed.