Oświadczenia

potwierdzające przez rodzica kandydata wolę przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Informacja do rodziców w sprawie rekrutacji.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, informuję że oświadczenia potwierdzające przez rodzica kandydata wolę przyjęcia do oddziału przedszkolnego oraz do klasy 1 szkoły podstawowej należy zgłosić w terminie do 1 kwietnia 2020r. w jednej z przedstawionych poniżej postaci:

– przesyłając oświadczenie na skrzynkę mailową szkoły w formie skanu lub fotografii dokumentu, lub

– oświadczenia telefonicznego złożonego pracownikowi sekretariatu szkoły, zawierającego datę i godzinę rozmowy, imię i nazwisko oraz numer telefonu rodzica, który przekazuje oświadczenie, imię i nazwisko dziecka/ kandydata oraz jego adres zamieszkania, a także treść oświadczenia, lub

– wrzuceniu oświadczenia do: skrzynki na potwierdzenia woli przyjęcia – umieszczonej na korytarzu szkoły.

Adres: sppaszyn@poczta.onet.pl

Telefon: 18 440 27 94

About

Zobacz jeszcze...

Comments are closed.