kandydatów kontynuujących edukację przedszkolną oraz zakwalifikowanych do przyjęcia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Paszynie.