Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Paszynie informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego i do klasy I na rok szkolny 2020/2021.

Druki: Zgłoszeń lub Wniosków można pobrać w sekretariacie lub poniżej.

Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie w następujących terminach:

od 17 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r.

 

Po podaniu do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych (czyli w terminie od 24 marca 2020 r. do 1 kwietnia 2020 r.) konieczne jest potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

Terminy – Zarządzenie Wójta 2020

Kryteria – oddziały przedszkolne – Uchwała XXVII 521 2017 z 21.II.2017

Kryteria – szkoła podstawowa – Uchwała XXVII 522 2017 z 21.II.2017

 

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej

About

Zobacz jeszcze...

Comments are closed.