Rekrutacja do naszej szkoły

Uchwały Rady Gminy z 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz dokumentów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I Szkoły Podstawowej

Uchwała XXVII 522 2017 z 21.II.2017

i oddziałów przedszkolnych.

Uchwała XXVII 521 2017 z 21.II.2017

Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia harmonogramu dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zarządzenie Wójta 2019

Druki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Paszynie w roku szkolnym 2019/2020

Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły w Paszynie

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w Paszynie

 

 

About

Zobacz jeszcze...

Comments are closed.