Zarządzenia

Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć we wszystkich oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmiec.

Zarządzenie Nr 13/2019/20 Dyrektora Szkoły w Paszynie z dnia 5 maja 2020 r.
w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Paszynie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

About

Zobacz jeszcze...

Comments are closed.