Aktualności   O nas   BIP   Nadzór pedagogiczny   Dla rodziców   Dokumenty   Plan lekcji   Wykaz podręczników   Profilaktyka   Osiągnięcia   Galeria   Rekrutacja   KontaktRekrutacja na rok szkolny 2018/2019


ZARZĄDZENIE MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego


Kryteria rekrutacji do klas pierwszych

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

HarmonogramWniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego pobierz

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego
w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Paszynie pobierz

Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019
dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły w Paszynie pobierz

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w Paszynie pobierz